Göteborg Dykeriteknik – Er partner inom marina entreprenader.

Göteborgs Dykeriteknik har kvalitet, kompetens och miljön i fokus. Vill du veta mer? Hör av dig så kan vi berätta mer om hur vi arbetar.

Göteborg Dykeriteknik AB utför ett arbete vid en betongbrygga

Våra tjänster

Hamn i kvällsljus

Erbjudande

Göteborgs Dykeriteknik erbjuder teknisk kompetens, projektledning och utförande inom undersökningar, underhåll och byggnation av marin infrastruktur. Sjöledningar, sjökabel, kajer och övriga hamnanläggningar utgör våra primära kärnområden.

Genom vår samlade erfarenhet och förståelse för komplexa projekt ger vi våra kunder mervärden genom att bruka de mest adekvata och mest fördelaktiga metoderna.

Att arbeta med oss

Vi vill fortsätta att utveckla vår verksamhet och vår kompetens genom att kontinuerligt förbättra våra arbetsmetoder. Vi gör detta genom att lyssna på våra kunder, ta tillvara våra medarbetares kompetenser och genom att investera i strategisk utrustning. Vi ser gärna att ni kontaktar oss oavsett om det är för att finna lösningar på tekniska eller metodrelaterade frågeställningar, inför en upphandling, under projektets genomförande eller i en erfarenhetsåterföring efter avslutat arbetsmoment. Vi finns här för er!

Vi arbetar för beställare inom privat eller offentlig sektor i utförandeform, totalentreprenad eller samverkan/partnering. Våra arbetsprocesser vägleds av vårt ledningssystem där det under genomförandet av en entreprenad genomförs systematisk uppföljning av utfört arbete och av eventuella ändringar och tillägg. Genom systematisk uppföljning och egenkontroller säkerställer vi kvaliteten på vår projektleverans. Vårt ledningssystem bygger på vår mångåriga erfarenhet samt externa krav. Ledningssystemet säkerställer ett konsekvent och systematiskt projektgenomförande i enlighet med gällande branschkrav, lagar och förordningar.