Göteborg Dykeriteknik – Er partner inom marina entreprenader.

Göteborgs Dykeriteknik har kvalitet, kompetens och miljön i fokus. Vill du veta mer? Hör av dig så kan vi berätta mer om hur vi arbetar.

Göteborg Dykeriteknik AB utför ett arbete vid en betongbrygga

Teknisk konsultation

Marinarbetare ler på arbetsplatsen

Vi bistår våra kunder med analys och stöd inför metodval och upphandlingar. Vi bistår med hantering av tillstånd och krav kopplat till vattenaktiviteter såsom massaberäkningar, analys av massor och tillståndsansökan i samband med muddring eller hamnbyggnation. Företagets samlade erfarenheter medför att vi också är en efterfrågad partner för metodutveckling, projektering och orsaksanalys.

Varje undervattensprojekt kräver noga planläggning och förberedelser. Varje detalj behöver analyseras och planläggas för att säkerställa ett säkert och effektivt genomförande.

Vi bistår våra kunder med analys och stöd inför metodval och upphandlingar. Vi bistår med hantering av tillstånd och krav kopplat till vattenaktiviteter såsom massaberäkningar, analys av massor och tillståndsansökan i samband med muddring eller hamnbyggnation. Företagets samlade erfarenheter medför att vi också är en efterfrågad partner för metodutveckling, projektering och orsaksanalys.