Göteborg Dykeriteknik – Er partner inom marina entreprenader.

Göteborgs Dykeriteknik har kvalitet, kompetens och miljön i fokus. Vill du veta mer? Hör av dig så kan vi berätta mer om hur vi arbetar.

Göteborg Dykeriteknik AB utför ett arbete vid en betongbrygga

Referenser

Förstärkningsbalkar vid bro

Spontreparation Skandiahamnen i Göteborg

Kund

Göteborgs Hamn AB

Beskrivning

Entreprenadform: Utförandeentreprenad

Teknisk information: Kapning av spont under vatten och montering av förstärkningsbalkar mellan betongbalk och befintlig kvarvarande spont.

Omfattning: Kapning av 380m spont under vattenytan. Bultinfästningar borrades in i befintlig kantbalk. Balkar monterades mellan kantbalk och kvarvarande befintlig spont. Hammarband monterades på baksidan av kvarvarande spont. Arbeten utfördes både över och under vattenytan.

Uppdraget omfattade även:

 • Dykeriarbeten
 • Undervattensbränning
 • Filmning av kaj under vatten
 • Kärnborrning btg

Ombud/Platschef

Anders Palborg

Dykare gör sig redo för att dyka

Tryckavloppsledning mellan Krutudden och Karö

Kund

Östhammars Kommun

Beskrivning

Entreprenadform: Generalentreprenad

Teknisk information: Tryckavloppsledning mellan Krutuddens avloppsanläggning och Karö våtmark i Östhammar.

- Längd: 880m

- Dim: 355 STR17

Omfattning: Sjöförläggning av ledning inklusive ledningsanslutningar, sjöviktning och sänkning av ledning, delvis i schaktad korridor

Uppdraget omfattade även:

 • Dykeriarbeten
 • Schaktarbeten
 • Styrd borrning
 • Filmning av ledning
 • Pe svetsning

Ombud/Platschef

Mats Nilsson

Förstärkningsbalkar vid bro

Balk och Spontreparation Majnabbe

Kund

Göteborgs hamn AB

Beskrivning

Entreprenadform: Partnering

Teknisk information: Kapning av spont under vatten och montering av ny spont mellan betongbalk och befintlig kvarvarande spont

Omfattning: Kapning av spont under vattenytan etappvis. Bultinfästning borrades in i befintlig frontbalk. Ny spont monterades mellan kantbalk och befintlig spont, med förbandsbult dels i gammal spont och dels i kantbalken. Delar av frontbalken reparerades genom vattenbilning, armering, formning och gjutning. Arbeten utfördes både över och under vattenytan.

Uppdraget omfattade även:

 • Dykeriarbeten
 • Undervattensbränning
 • Spontarbeten
 • Håltagning, injektering bult och bultförband
 • Vattenbilnning, armering, formning gjutning under vatten.
 • Filmning och inspektion av kaj under vatten

Ombud/Platschef

Mats Nilsson