Göteborg Dykeriteknik – Er partner inom marina entreprenader.

Göteborgs Dykeriteknik har kvalitet, kompetens och miljön i fokus. Vill du veta mer? Hör av dig så kan vi berätta mer om hur vi arbetar.

Göteborg Dykeriteknik AB utför ett arbete vid en betongbrygga

Marina entreprenader

Dykare förbereders ig vid en betongbrygga

Göteborgs Dykeriteknik arbetar med marina entreprenader, marina installationer och marin service i eller i anslutning till vatten. Vi utför nybyggnation, reparation, underhåll och inspektioner för kunder inom privat och offentlig sektor. Vanliga arbetsplatser är hamnanläggningar, broar, ledningsläggningar, kraftverk mm. Vår samlade erfarenhet från marina entreprenader medför att vi anlitas som sakkunniga med stöd och support vid projekteringar och analyser eller som partner där vi med beställare samverkar för att finna bra lösningar.

Vi vet att arbeten i eller nära vatten är krävande och utmanande som kräver särskild hänsyn mot säkerhet, kvalitet och miljö. Vår personal utgör erfarna problemlösare som arbetar med rätt utrustning och rätt metoder för det specifika uppdraget. Med kompetens, korrekta metoder och respekt för vår arbetsmiljö är vi redo att möta varje utmaning våra beställare ger oss förtroendet att genomföra.

Göteborgs Dykeriteknik har erfarenhet ifrån alla förekommande typer av undervattensarbeten. Företaget innehar ett solitt nätverk av samarbetspartners genom vilket vi kan utföra de mest krävande typerna av entreprenader i eller i anslutning till vatten.