Göteborg Dykeriteknik – Er partner inom marina entreprenader.

Göteborgs Dykeriteknik har kvalitet, kompetens och miljön i fokus. Vill du veta mer? Hör av dig så kan vi berätta mer om hur vi arbetar.

Göteborg Dykeriteknik AB utför ett arbete vid en betongbrygga

Yrkesdykning

Professionell dykare i havet, bild tagen under vatten

Yrkes-/anläggningsdykning är ett certifierat arbetsområde som regleras av arbetsmiljöverket (AFS 2010:16). Arbetet kräver rätt typ av dykcertifikat samt relevant yrkesbehörighet för uppdraget. Anläggningsdykare utför byggrelaterade arbeten i samband med byggnation av hamnar, broar, farleder, sjöledningar och kraftverk. Arbetsuppgifterna är varierande med arbetsuppgifter som exempelvis schaktning, rörläggning, borrning, sprängning, svetsning, formbyggnation, armering, gjutning och inspektion.

För att jobba med bygg- och anläggningsarbeten under vatten behöver man särskild utbildning till tungdykare, ett B-certifikat alternativt IDSA L III eller liknande, och dykarbok eller yrkesbevis som anläggningsdykare. Alla våra dykare innehar B-certifikat och yrkesbevis och vi utför våra uppdrag i enlighet med gällande branschkrav, lagar och förordningar.