Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted.

Några Tidigare Uppdrag

Referensprojekt: Spontreparation Skandiahamnen i Göteborg
Kund/Företag Göteborgs Hamn AB
Beskrivning Entreprenadform: Utförandeentreprenad Teknisk information: Kapning av spont under vatten och montering av förstärkningsbalkar mellan betongbalk och befintlig kvarvarande spont. Omfattning: Kapning av 380m spont under vattenytan. Bultinfästningar borrades in i befintlig kantbalk. Balkar monterades mellan kantbalk och kvarvarande befintlig spont. Hammarband monterades på baksidan av kvarvarande spont. Arbeten utfördes både över och under vattenytan. Uppdraget omfattade även: • Dykeriarbeten • Undervattensbränning • Filmning av kaj under vatten • Kärnborrning btg
Utförandeår 2015-2016
Ombud/Platschef Anders Palborg
Referensprojekt: Tryckavloppsledning mellan Krutudden och Karö
Kund/Företag Östhammars Kommun
Beskrivning Entreprenadform: Generalentreprenad Teknisk information: Tryckavloppsledning mellan Krutuddens avloppsanläggning och Karö våtmark i Östhammar. -Längd: 880m -Dim: 355 STR17 Omfattning: Sjöförläggning av ledning inklusive ledningsanslutningar, sjöviktning och sänkning av ledning, delvis i schaktad korridor Uppdraget omfattade även: • Dykarbeten • schaktarbeten • styrd borrning • Filmning av ledning • Pe svetsning
Utförandeår 2015
Ombud/Platschef Mats Nilsson
Balk och Spontreparation Majnabbe
Kund/Företag Göteborgs hamn AB
Beskrivning Entreprenadform: Partnering Teknisk information: Kapning av spont under vatten och montering av ny spont mellan betongbalk och befintlig kvarvarande spont Omfattning: Kapning av spont under vattenytan etappvis. Bultinfästning borrades in i befintlig frontbalk. Ny spont monterades mellan kantbalk och befintlig spont, med förbandsbult dels i gammal spont och dels i kantbalken. Delar av frontbalken reparerades genom vattenbilning, armering, formning och gjutning. Arbeten utfördes både över och under vattenytan. Uppdraget omfattade:
  • Dykeriarbeten
  • Undervattensbränning
  • Spontarbeten
  • Håltagning, injektering bult och bultförband
  • Vattenbilnning, armering, formning gjutning under vatten.
  • Filmning och inspektion av kaj under vatten
Utförandeår 2010‐2011
Ombud/Platschef Mats Nilsson