Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted.
Slider

Erbjudande

Marina entreprenader

Göteborgs Dykeriteknik arbetar med marina entreprenader, marina installationer och marin service i eller i anslutning till vatten. Vi utför nybyggnation, reparation, underhåll och inspektioner för kunder inom privat och offentlig sektor. Vanliga arbetsplatser är hamnanläggningar, broar, ledningsläggningar, kraftverk mm. Vår samlade erfarenhet från marina entreprenader medför att vi anlitas som sakkunniga med stöd och support vid projekteringar och analyser eller som partner där vi med beställare samverkar för att finna bra lösningar.

Teknisk Konsultation

Vi bistår våra kunder med analys och stöd inför metodval och upphandlingar. Vi bistår med hantering av tillstånd och krav kopplat till vattenaktiviteter såsom massaberäkningar, analys av massor och tillståndsansökan i samband med muddring eller hamnbyggnation. Företagets samlade erfarenheter medför att vi också är en efterfrågad partner för metodutveckling, projektering och orsaksanalys.

Kvalitet

Ledningssystemet tar sikte på att skapa en gemensam och systematisk arbetsmetodik inom hela företaget för att säkerställa kundnytta och kundnöjdhet. Genom goda förberedelser säkrar vi korrekt genomförande, uppfyller våra kunders förväntningar samt gällande kvalitets- och miljökrav. Företagets ledningssystem bygger på mångårig erfarenhet ifrån yrkesarbete i och i anslutning till vatten och innefattar kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

Miljöhänsyn

Miljöhänsyn är centralt i allt vi gör. Vi har erfarna medarbetare och ledare som verkar för att skapa miljöeffektiva lösningar och ett mot miljön hänsynsfullt genomförande av projekt. Genom metodutveckling, god planering och miljöhänsyn skapar vi långsiktigt hållbara lösningar för våra kunder som är både miljö- och kostnadseffektiva.

Läs mer

Kvalitet & Kompetens

Er partner inom marina entreprenader

Kontakta oss

Göteborgs Dykeriteknik har kvalitet, kompetens och miljön i fokus. Vill du veta mer? Hör av dig så kan vi berätta mer om hur vi arbetar.

 

Företaget

Historia

Göteborgs Dykeriteknik har en historia som sträcker sig tillbaka ända till 1959. Företaget har bevarat och utvecklat kompetenser och erfarenheter i nära 60 år. Vi är stolta över den specialistkompetens som återfinns inom företaget. Den samlade erfarenheten ger oss en styrka att utföra alla förekommande undervattensarbeten.

Erfarenhet

Med mångårig erfarenhet erbjuder vi teknisk kompetens, projektledning och utförande inom marin infrastruktur. Vi vet att arbeten i eller nära vatten är krävande och utmanande som kräver särskild hänsyn mot säkerhet, kvalitet och miljö. Med kompetens, korrekta metoder och respekt för vår miljö och arbetsmiljö är vi redo att möta varje utmaning våra beställare ger oss förtroendet att genomföra.

Att arbeta med oss

Vi arbetar för beställare inom privat eller offentlig sektor i utförandeform, totalentreprenad eller samverkan/partnering. Undervattensprojekt innefattar särskilda hänsyn och kräver noga planläggning och förberedelser. Genom vår samlade erfarenhet och förståelse för komplexa projekt i marin miljö ger vi våra kunder mervärden genom att bruka de mest adekvata och mest fördelaktiga metoderna.

Mer om oss