Contact our Honeypot department if you are desperate to get blacklisted.

Erbjudande

Göteborgs Dykeriteknik erbjuder teknisk kompetens, projektledning och utförande inom undersökningar, underhåll och byggnation av marin infrastruktur. Sjöledningar, sjökabel, kajer och övriga hamnanläggningar utgör våra primära kärnområden.

Genom vår samlade erfarenhet och förståelse för komplexa projekt ger vi våra kunder mervärden genom att bruka de mest adekvata och mest fördelaktiga metoderna.

Marina entreprenader

Vi vet att arbeten i eller nära vatten är krävande och utmanande som kräver särskild hänsyn mot säkerhet, kvalitet och miljö. Vår personal utgör erfarna problemlösare som arbetar med rätt utrustning och rätt metoder för det specifika uppdraget. Med kompetens, korrekta metoder och respekt för vår arbetsmiljö är vi redo att möta varje utmaning våra beställare ger oss förtroendet att genomföra.

Göteborgs Dykeriteknik har erfarenhet ifrån alla förekommande typer av undervattensarbeten. Företaget innehar ett solitt nätverk av samarbetspartners genom vilket vi kan utföra de mest krävande typerna av entreprenader i eller i anslutning till vatten.

Teknisk expertis

Varje undervattensprojekt kräver noga planläggning och förberedelser. Varje detalj behöver analyseras och planläggas för att säkerställa ett säkert och effektivt genomförande.

Vi bistår våra kunder med analys och stöd inför metodval och upphandlingar. Vi bistår med hantering av tillstånd och krav kopplat till vattenaktiviteter såsom massaberäkningar, analys av massor och tillståndsansökan i samband med muddring eller hamnbyggnation. Företagets samlade erfarenheter medför att vi också är en efterfrågad partner för metodutveckling, projektering och orsaksanalys.

Yrkesdykning

Yrkes-/anläggningsdykning är ett certifierat arbetsområde som regleras av arbetsmiljöverket (AFS 2010:16). Arbetet kräver rätt typ av dykcertifikat samt relevant yrkesbehörighet för uppdraget. Anläggningsdykare utför byggrelaterade arbeten i samband med byggnation av hamnar, broar, farleder, sjöledningar och kraftverk. Arbetsuppgifterna är varierande med arbetsuppgifter som exempelvis schaktning, rörläggning, borrning, sprängning, svetsning, formbyggnation, armering, gjutning och inspektion.

För att jobba med bygg- och anläggningsarbeten under vatten behöver man särskild utbildning till tungdykare, ett B-certifikat alternativt IDSA L III eller liknande, och dykarbok eller yrkesbevis som anläggningsdykare. Alla våra dykare innehar B-certifikat och yrkesbevis och vi utför våra uppdrag i enlighet med gällande branschkrav, lagar och förordningar.

Miljöhänsyn

Miljöhänsyn är centralt i allt vi gör. Vi har erfarna medarbetare och ledare som verkar för att skapa miljöeffektiva lösningar och ett mot miljön hänsynsfullt genomförande av projekt. Genom metodutveckling, god planering och miljöhänsyn skapar vi långsiktigt hållbara lösningar för våra kunder som är både miljö- och kostnadseffektiva.

Att arbeta med oss

Vi vill fortsätta att utveckla vår verksamhet och vår kompetens genom att kontinuerligt förbättra våra arbetsmetoder. Vi gör detta genom att lyssna på våra kunder, ta tillvara våra medarbetares kompetenser och genom att investera i strategisk utrustning. Vi ser gärna att ni kontaktar oss oavsett om det är för att finna lösningar på tekniska eller metodrelaterade frågeställningar, inför en upphandling, under projektets genomförande eller i en erfarenhetsåterföring efter avslutat arbetsmoment. Vi finns här för er!

Vi arbetar för beställare inom privat eller offentlig sektor i utförandeform, totalentreprenad eller samverkan/partnering. Våra arbetsprocesser vägleds av vårt ledningssystem där det under genomförandet av en entreprenad genomförs systematisk uppföljning av utfört arbete och av eventuella ändringar och tillägg. Genom systematisk uppföljning och egenkontroller säkerställer vi kvaliteten på vår projektleverans. Vårt ledningssystem bygger på vår mångåriga erfarenhet samt externa krav. Ledningssystemet säkerställer ett konsekvent och systematiskt projektgenomförande i enlighet med gällande branschkrav, lagar och förordningar och är certifierat gentemot kraven i ISO:9001 (2015).